Kontakt

HPD Hum

Šetalište Stare Isse bb. 21480 Vis

Mob: 098/980-3330

E-mail: kontakt@hpd-hum.hr

Žiro-račun: 2330003-1100383481