HGSS vježba podno Crvenih stijena

U organizaciji HGSS-a i HPD "Hum" u subotu 23.03. održana je vježba spašavanja unesrećenog. Vježba se održala u provaliji Crvenih stjena iznad Komiže. Na vježbi su sudjelovali pripravnici HGSS-a iz Karlovca i Visa, članovi planinarskog društva Hum i DVD Komiža uz vodstvo predavača Mladena Mužinića, Dubravka Butala i Grgu Puljasa.

Tags: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.