Prva opća planinarska škola na otoku Visu

U organizaciji HPD "HUM", uz pomoć HGSS-a sedamnaest viških planinara već mjesec dana pohađa opću planinarsku školu. Osim dvadesetak sati teoretske nastave, polaznici škole izašli su na teren na lokaciji Crvene stijene iznad Komiže gdje su savladavali neke praktične vještine na terenu, boravka u prirodi, a izvedena je i akcija spašavanja, pod vodstvom Mladena Mužinića, instruktora HGSS-a.

"HGSS u okviru svog djelovanja vrši obuku i pomaže u realizaciji planinarskih škola. Naime, počeli smo s jednim projektom po otocima i udaljenijim mjestima, kako bismo imali veći broj timova na raznim terenima koji će prvi doći do unesrećenih, pružiti prvu pomoć. Ovdje na Visu organizirali smo vježbu spašavanja u kojoj su sudjelovali polaznici opće planinarske škole, te naši suradnici, članovi HPD "HUM" koje smo prethodno već obučili. Zadovoljan sam kako je vježba odrađena. HGSS želi na svojim kontrolnim točkama diljem Hrvatske imati obučene ljude, kako što je to slučaj s članovima viškog planinarskog društva." - kaže Mužinić.

"U ovoj godini želimo još kvalitetnije urediti postojeće, te izgraditi i nove planinarske staze na otoku Visu, postaviti vertikalnu signalizaciju kako bi i brojni planinari koji sve više posjećuju Vis bili sigurniji, a tu su i nove vježbe sa članovima HGSS-a. Podsjećam da je prošle godine u svibnju na otoku Visu, na brdu sv. Andrija otvorena je i planinarska kuća u kojoj može boraviti dvadesetak planinara" - rekao nam je Željko Arnautović, predsjednik HPD "HUM".

Opća planinarska škola potrajat će do kraja travnja. kada će se održati završni ispiti.

Izvor:
Slobodna Dalmacija - Bogoljub Mitraković

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.